JamesCrypto68

Long LINKUSD Target 20-45%

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
1/ Kịch bản 1: LINK lên 20% - 2.7usd sau đó hồi và xuống 2.3usd
2/ Kịch bản 2: LINK lên 20% - 2.7usd , điều chỉnh sau đó tiếp tục lên thêm 20% - 3.4usd => 40%
Giao dịch đang hoạt động:
Có thể chạm NHT 2.0x 1 lần nữa...
Giao dịch đang hoạt động:
Đã chạm 2.0x. Nếu phá vỡ NHT phải cắt lỗ mạnh tay. Còn giữ được vẫn theo đúng kịch bản.
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.