transinhtriet

CƠ HỘI VỚI CHAINLINK TỪ HÔM NAY

Giá lên
BINANCE:LINKUSDT   ChainLink / TetherUS
Sau cuộc họp của FED được công bố, giá ETH đêm nay sẽ bức phá. ChainLink (LINK) là một token của ETH sẽ tăng theo, lý do LINK bị suy giảm cũng ảnh hưởng từ ETH mà thôi.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.