mrhenry

LITUSDT Con hàng này bị Cá làm giá.

Giá lên
BINANCE:LITUSDT   LIT / TetherUS
- SET up theo hình. Con này có thể sẽ list trên coilist thời gian tới sẽ bay cao đó.
Đây là ý kiến cá nhân.
Giao dịch đang hoạt động: lệnh đang chạy đợi hái quả ngọt