mrhenry

LITUSDT Con hàng này bị Cá làm giá.

Giá lên
mrhenry Cập nhật   
BINANCE:LITUSDT   LIT / TetherUS
- SET up theo hình. Con này có thể sẽ list trên coilist thời gian tới sẽ bay cao đó.
Đây là ý kiến cá nhân.
Giao dịch đang hoạt động:
lệnh đang chạy đợi hái quả ngọt

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.