khoahuynh

07-05-2021: LITUSDT chuẩn bị bay

Giá lên
BINANCE:LITUSDT   LIT / TetherUS
Sau giai đoạn tích lũy khá lâu thì LITUSDT đang bắt đầu chuẩn bị bùng nổ khi tiếp cận đến đường trend giảm. Nếu giá phá gãy đường trend giảm này với khối lượng lớn thì ta có thể buy vào.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.