kimjanghoo

LOCKKHEED MARTIN GIAO DỊCH THẾ NÀO TRƯỚC NGÀY CỔ TỨC?

Giá lên
NYSE:LMT   Lockheed Martin Corporation
Ngày 30/8/2019 LMT sẽ chia cổ tức với nhà đầu tư đang nắm giữ mã cp của tập đoàn này, NĐT chớ nên ham lợi nhuận từ cổ tức mà lao vào, sau khi nhận cổ tức giá của thị trường sẽ đổ xuống vì cổ đông bán tháo, nhận 1 mà mất 3 đó là rủi ro của "thương vụ" này.
Giao dịch thế nào?
Trong phiên giao dịch ngày 23/8 giá đã giảm do NĐT chốt lời ở đợt tăng trưởng trước đó, đây là cơ hội cuối cùng để NĐT mới có thể mua vào ở vùng giá: 360-363$
Chiến lược giao dịch: Buy ở vùng giá: 360-363$ chốt lời trước ngày chia cổ tức (29/8).
LMT

Zalo hỗ trợ: 0898604071 Sơn.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.