BINANCE:LOOMBTC   Loom Network / Bitcoin
102 lượt xem
6
Sóng hồi 4 kì vọng lên mức fib 50 và 61.8
Buy: 125x- 13
Sell: Như chart bên trên

Bình luận