Ninh-Do

Loom BTC tiềm năng trung hạn

BINANCE:LOOMBTC   Loom Network / Bitcoin
Buy zone: 86x hoạc đợi break trend
Sellzone: Như chart bên trên
Stoploss: Dưới vùng support màu xanh
Nhận định Loom chuẩn bị bước vào 1 sóng cuối của đợt hồi hiệu chỉnh trong chu kì downtrend
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.