GameonVentures

LRC, H4, Buy, 80%

Giá lên
BINANCE:LRCBTC   Loopring / Bitcoin
Mua ở đường cam hoặc thấp hơn để có một chu kỳ tăng giá 80% lợi nhuận
Lưu ý Stop loss