binancash

LRC liệu rằng giống SOL

BINANCE:LRCUSDT   Loopring / TetherUS
LRCUSDT được nhiều người đánh giá là dựa trên nền tảng kỹ thuật tiên tiến thay thế cho ETH với chi phí thấp và giá của nó vẫn còn thấp.

Liệu rằng nó có BUMP giống SOL không?

Hãy theo dõi LRC.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.