atm_analytics

Phân tích LRC - giải pháp thay thế layer 2

atm_analytics Cập nhật   
BINANCE:LRCUSDT   Loopring / TetherUS

Các kịch bản có thể xảy ra:
Kịch bản 1: Sau khi hiệu chỉnh và chạm fibo 0.618 LRC đang bắt đầu một đợt sóng tăng mới. TP kì vọng $1.52 & $2.
Kịch bản 2: LRC break hỗ trợ $0.42 và tiếp tục giảm.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.