Ninh-Do

LSK vài ngày tới

BINANCE:LSKBTC   Lisk / Bitcoin
Trên khung H4 LSK đang tạo 2 đáy và có dấu hiệu hội tụ trên khung H4 1D
- Buy và sell như hình
Stoploss tại duwongf trend dưới màu xanh
Bình luận: