LTC/ BTC - Binance (Bittrex)
Buy: buy now
Sell: 0.007910 - 0.007983
P/s: Cắt lỗ 3% chia vốn vào lệnh, có lời out kèo sớm