LeTrongHoaiNam

LTC cũng sắp đi luôn

Giá xuống
BINANCE:LTCBTC   Litecoin / Bitcoin
LTC mình nghĩ sẽ ngày càng yếu, vì con này thực ra hệ sinh thái cũng chẳng có gì