dohuan30

Xu hướng LTC trên chart 1D 23/03

Giá lên
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
Nhận định xu hướng của LTC trong ngắn hạn có thể đạt tới 70$ .Nếu phá vỡ vùng khán cựu 69.18

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.