JaneDoan

LCTUSDT Daily

Giá lên
JaneDoan Cập nhật   
BITTREX:LTCUSDT   Litecoin / Tether
Mình sẽ tiếp tục mua thêm LCT ở điểm giá 115-117
Trước thời điểm BTC tăng giá thì LCT là coin tăng giá đầu tiên thường có tín hiệu mua trước khi thị trường tăng giá
Mình đã mua đc giá 43$ và h sẽ mua thêm
Chốt dần tại 170-180
Đóng lệnh: dừng lỗ
Bình luận:
Gía phá kênh giá
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.