hokatsdn

Litecoin theo đà tăng

BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
Buy Stop tại: 150.17
SL tại: 130.66
Với nhiều thông tin ủng hộ coin trong thời gian vừa qua
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.