Trader-Pro-48

LTC/USDT điều chỉnh khung H4

Giá xuống
Trader-Pro-48 Cập nhật   
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
xu hướng điều chỉnh ở khung h4 cho thấy giá sẽ về vùng 87 - 88. sau đó quay lại test cảng 98. cảng dài hạn vẫn ở mưc 104 trước khi có cú giảm dài hạn
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
giá đã về hỗ trợ 88-87 và phục hồi đang test lại cảng 98.về dài hạn sẽ có 1 đợt test về vùng 104 nếu giá tích luỹ mạnh trên vùng 88-87.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.