toansystem

LTC tăng giá từ đây đến lúc having trong tháng 8

Giá lên
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
Chúng ta có thể sẽ thấy một đợt bơm giá từ đây đến lúc Halving của LTC vào ngày 2 tháng 8 sắp tới.
Đây không phải là lời khuyên đầu tư vì trong thị trường crypto chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tiền là của bạn và lời lỗ cũng là của bạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.