Thaiteamtrader

Theo dõi cặp #LTCUSDT- H4

BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
#LTCUSDT đã có một đột phá giả

LTCUSDT đã có một đột phá giả từ ngưỡng kháng cự hàng ngày bên trong một nêm tăng trên khu vực 100 đô la. Đột phá giả này cho thấy rằng không có đủ áp lực mua để duy trì giá trên mức 100 đô la, dẫn đến khả năng đảo chiều giá.

Theo phân tích kỹ thuật, giá của LTCUSDT có thể tạo ra một đợt giảm giá mới vào khu vực 92 đô la nơi giá có mức kháng cự. Sự thoái lui này có thể xảy ra khi người bán chốt lời, dẫn đến giảm áp lực mua và tiềm năng giảm giá. Nếu giá thực sự quay trở lại khu vực 92 đô la và phá vỡ dưới mức hỗ trợ này, nó có thể báo hiệu một xu hướng giảm giá mới tiềm năng.
Các vị trí bán mới có thể được xem xét khi giá phá vỡ dưới mức hỗ trợ 92 đô la.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.