tienminhnguyen

LTC tăng nếu giá vượt qua EMA 34

Giá lên
OKX:LTCUSDT   Litecoin/Tether
LTC sẽ đảo chiều tăng mạnh nếu giá có thể vượt lên EMA 34 vì trong lịch sử giá, hầu như tất cả các đợt như vậy đều tăng áp đảo

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.