duyca17

LTCUSD- Mẫu hình RSI Bearish Divergence Pattern

Đào tạo
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
LTCUSD- Cập nhật - mẫu hình RSI Bearish Divergence Pattern

Support: 27.39

Lý thuyết về mẫu hình: Giá tạo đỉnh sau cao hơn một chút cho so với đỉnh trước. NHƯNG RSI tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Bulls mất momentum.
=> tín hiệu đầu tiên về đảo chiều xu hướng ngắn hạn.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.