BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
Đã đến lúc nói đến việc dài hạn của LTC.
Nếu nến M đóng cửa trên 200$ thì holder.
Chúc 1 ngày tốt lành

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.