nhucanhxd

LTC_Xu hướng giảm trong tháng 7 chờ đà tăng trong tháng 8

Giá xuống
BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
Trong ngắn hạn LTC sẽ có xu hướng giảm về vùng 90-100 đến cuối tháng 7 và sẽ có 1 đợt tăng giá mạnh lên vùng 200-230 theo lý thuyết sóng Eliot
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.