atm_analytics

Phân tích LTC - Lý do LTC được “cá voi” lựa chọn?

BINANCE:LTCUSDT   Litecoin / TetherUS
LTC đang trượt dài trên đường xu hướng giảm khung H4, đồng thời nhận các mức fibo và đỉnh cũ làm kháng cự. Sau khi đã test qua hỗ trợ quan trọng và tạo đáy mới với nến pin bar râu dài, giá lại đảo chiều đi lên muốn test kháng cự đỉnh cũ vùng $223 hợp lưu trendline giảm. Nếu giá break out trendline này có khả năng sẽ thiết lập một xu hướng tăng mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.