InsomniaTrading

Phân tích LTCUSDT (Binance futures) ngày 17.04.2020

Giá lên
BINANCE:LTCUSDT.P   Litecoin / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Trên chart H4, LTC đã phá vỡ đỉnh tạo đáy thấp nhất, xu hướng giảm ngắn hạn bị phá vỡ.
Xem xét mua tại fibo 50, ngay tại vùng kháng cự cũ (bây giờ sẽ trở thành hỗ trợ)
Buy LTCUSDT: buy 41.3 -41.5, stoploss 40.44, TP 43 - 45 - 47
Have fun and safe trading!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.