Suka1708

LTCBTC LTCZ19 chờ đóng nến để quyết định.

BITMEX:LTCZ19   None
Đang quan sát và thấy em này khá hợp lý.
Long Short đều chờ sau cây nến này để quyết.

Em ấy nếu breakout cạnh trên khả năng lớn sẽ đi theo VĐV.
Tuy nhiên vẫn còn 1 khả năng chạm cạnh dưới tạo nêm lần cuối thì sẽ fail mô hình VĐV trên.
Còn tuỳ thuộc vào BTC nhiều.

Anh em thấy lên hay xuống?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.