MinhAnhhh

Tăng 400% trong 2 tháng & 50% trong 2 ngày!!!!!!!

Giá lên
BINANCE:LUNAUSDTPERP   Luna / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Không cần nói nhiều nữa, chỉ việc nhìn chỉ báo và đặt lệnh!!!!
Chỉ báo kêu mở lệnh Long thì làm theo, cực kì đơn giản và rõ ràng 😊