MichaelDuc

LUNC - Đà phục hồi yếu, đang đi ngang, có thể giảm trở lại

Giá xuống
BINANCE:LUNCBUSD   LUNC / Binance USD
LUNC như đã nhận định trước đó Vùng giá 0.00034 đã có sự điều chỉnh. Giá không thể vượt lên trên vùng giá đó.
HIện tại giá đã SW biên độ 0.000224 - 0.000256. Nếu giá thoát ra khỏi HCN này đi xuống. Mục tiêu giá cho LUNC cùng dưới vẫn sẽ được giữ nguyên
Target cho giá sẽ về lại các vùng support dưới là: 0.000183- 0.00016 và 0.000135
Cùng chờ đợi diễn biến tiếp theo của giá!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.