GKFXPrimeVN

Mastercard (MA) tiếp tục điều chỉnh mạnh.

Giá xuống
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
Thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên hôm qua (24/09) chứng kiến 1 loạt cổ phiếu giảm điểm mạnh và Mastercard là một trong số đó. Xu hướng này vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi giá mỗi cổ phiếu Mastercard còn $255 - $257/cp. Đây được xem là thời điểm điều chỉnh cần thiết của thị trường sau thời gian dài phục hồi do thương chiến. Chiến lược như hình, anh em tham khảo nhé.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.