VuTienTurtleTrader

Cổ Phiếu Mastercard cơ hội tăng giá

Giá lên
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
Báo cáo lợi nhuận, doanh thu, biên lợi nhuận các quý gần đây đang tốt, giá tạo vùng tích lũy và bứt phá qua, mua và đặt dừng lỗ bên dưới vùng tích lũy rủi ro 2% tài khoản.
Chờ đợi câu trả lời từ thị trường

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.