GKFXPrimeVN

MASTERCARD (MA), CỔ PHIẾU SỞ HỮU LÂU DÀI

Giá lên
NYSE:MA   Mastercard Incorporated
Hàng thập kỷ qua, mỗi khi mà tất cả các cp của những lĩnh vực khác tăng, Mastercard tăng. Khi mà thị trường chững lại, Mastercard tăng. Khi tất cả xuống sâu, Mastercard xuống rất ít. Bao nhiêu đó đủ để thấy độ an toàn khi đầu tư vào cổ phiếu này. Đây chính xác là những gì nhà đầu tư đang cần! Một cổ phiếu có độ ổn đinh đáng kinh ngạc. Chiến lược như hình bên, anh em tham khảo nhiệt tình nhé!