tantuong1803

Sóng hồi kết thúc. trở lại con sóng chính short MANA

Giá xuống
tantuong1803 Cập nhật   
HÃY CƯỠI TRÊN SÓNG NHỎ TRONG CON SÓNG LỚN
Xu hướng hồi ngắn hạn của MANA đã kết thúc và trở về với đợt giảm mới. tỷ lệ RR 1/5
Đóng lệnh: dừng lỗ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.