tantuong1803

Sóng hồi kết thúc. trở lại con sóng chính short MANA

Giá xuống
BINANCEUS:MANAUSD   Decentraland / USD
HÃY CƯỠI TRÊN SÓNG NHỎ TRONG CON SÓNG LỚN
Xu hướng hồi ngắn hạn của MANA đã kết thúc và trở về với đợt giảm mới. tỷ lệ RR 1/5
Đóng lệnh: dừng lỗ