BINANCE:MANAUSDT   Decentraland / TetherUS
Lệnh mua mana được đặt như hình.
Sl dưới đáy cây nến một xí.
TP ở 2 đường trên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.