dinhchien

MANAUSDT - Tín hiệu giảm theo Dow 13/12/2021

Giá xuống
BINANCE:MANAUSDT   Decentraland / TetherUS
1. UPTREND PATTERN: Đỉnh sau cao hơn + Đáy sau cao hơn + Nến đóng cửa nằm trên Đỉnh cao.
2. DOWNTREND PATTERN: Đáy thấp hơn + Đỉnh thấp hơn + Nến đóng cửa nằm dưới Đáy thấp.
3. Quy tắc vào lệnh:
BUY: khi xuất hiện Đỉnh cao (Higher High) hon hoặc Đáy cao hơn (Higher Low).
SELL: Khi xuất hiện Đáy thấp hơn (Lower Low) hoặc Đỉnh thấp hơn (Lower High).
4. Stoploss = atr(20)x2 x 2.2