nhando95

#MANA - Trở lại xu hướng tăng mới

Giá lên
BINANCE:MANAUSDT   Decentraland / TetherUS
MANA kỳ vọng sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá mới trong thời gian tới.

Đang dần tạo thành mẫu hình 2 đáy trong thời gian sớm tới đây.

RSI tạo phân kỳ tăng dần theo thời gian.

Kỳ vọng Volume sẽ đột phá tăng trở lại.

P/S: Not Financial Advice.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.