JoslynneL

13.09.22 MATIC SHORT

Giá xuống
BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
H20 Ch-
H4 Ch-
Nới sóng lên vùng swing gần nhất, RE 1 lệnh ở đây, TP kì vọng 10 - 15%
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.