mrhenry

MATIC/USDT không mua lại hối hận mất tiền

Giá lên
BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
- Chart khung D1 đang được đỡ cực kì tốt
- EMa 21 tuy bị đục nhưng khi chạm fibo đã quay lại ngay
- đang có mô hình cờ đuôi gà :V sẽ bay khủng khiếp anh em vào dần lệnh nhé
- nếu BTC nó ko phá thì x2 là dễ
Đây là ý kiến cá nhân không phải lời khuyên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.