tantuong1803

MATIC đã chuyển sang xu hướng giảm khung H4. Mở lệnh SELL

Giá xuống
BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
Xu hướng tăng MATIC đã chính thức gãy chuyển sang giảm..
Mở lệnh SELL vùng test
Entry : 2.49
SL : 2.52
TP : 2.12 ( RR 1/5,5)