BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
Dành cho holder và spot trader: bạn có thể mua khi nến H4 đóng trên fibo 0.618 vùng $1.97. Nếu giá không break vùng này mà tiếp tục giảm, bạn nên mua MATIC ở các mốc hỗ trợ như trên, sử dụng chiến lược (DCA) phù hợp tùy theo trường vốn cũng như kỳ vọng của bạn. Mỗi mốc hỗ trợ $1.53 - $1.21- $0.80 phân bổ % vốn mua vào thích hợp để có một vị thế tốt.
Đối với Margin Trader: Có thể short nếu giá không break đường fibo 0.618 hoặc chạm đường xu hướng H4. Bạn có thể cân nhắc sử dụng đòn bẩy x10. Target kì vọng sẽ là các vùng hỗ trợ $1.53 - $1.21- $0.80.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.