Whale-D

NHẬN ĐỊNH MATIC KHUNG H1 22/5/2023

BINANCE:MATICUSDT   MATIC Network / TetherUS
-MATIC tại vùng hỗ trợ 0.8437, phe mua đang kiểm soát vùng này khá tốt, giá duy trì và đang di chuyển tăng về các mức cản kháng cự 0.8650 - 0.87xx.

- Ở kháng cự này có sự hợp lưu của EMA 144 + cấu trúc giảm Breakout cản 0.8650. Ta canh Short nếu có tín hiệu tại đây
Trường hợp giá xuống luôn không test lại thì bất kì H1 nào đóng dưới vùng 0.8437 được tính là hợp lệ , phe bán chiếm chủ đạo. canh Short khi giá Breakout

-Nếu giá duy trì tốt ở kháng cự mà không có tín hiệu giảm nào bất kì h1 nào đóng nến trên 0.88 thì khả năng cao giá sẽ tăng sẽ test lại đỉnh 0.9042

- Để vào lệnh Bán, khu vực kháng cự nên theo dõi để vào lệnh Bán là 0.8650 - 0.8750
- Để vào lệnh MUA, chờ đợi giá kiểm tra lại 0.8258 và chờ đợi cấu trúc tăng hoặc duy trì tốt ở 0.88

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.