BINANCE:MATICUSDT.P   MATIC Network / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
MATICUSDT.P

Sau khi tạo mô hình W, phe bò đã đẩy giá lên đóng cửa phía trên đường ema 25 sau đó phá vỡ đỉnh hộp đồng thời phá vỡ mô hình insidebar. Chúng ta có thể long tại đây theo thiết lập phá vỡ mô hình kết hợp của Bob Volman.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.