BINANCE:MATICUSDTPERP   MATIC Network / TetherUS PERPETUAL FUTURES
BINANCE:MATICUSDTPERP

Sau khi tạo mô hình W, phe bò đã đẩy giá lên đóng cửa phía trên đường ema 25 sau đó phá vỡ đỉnh hộp đồng thời phá vỡ mô hình insidebar. Chúng ta có thể long tại đây theo thiết lập phá vỡ mô hình kết hợp của Bob Volman.