khoaivietbac_82

Cấu trúc của một cổ phiếu theo một phương pháp cổ xưa

Giá lên
HNX:MBG   MBG GROUP JSC
Để xem nó đúng đc bao nhiêu hay sai, một cấu trúc đơn giản nhưng để hiểu hết về nó thì thật phức tạp
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.