hoanganhchu

Dự kiến giảm về vùng giá 27k-28k.

Giá xuống
HNX:MBS   MB SECURITIES JSC
1. RSI phân kỳ.
2. Giá đã rơi qua ngưỡng hỗ trợ mạnh 31k.
3. Công cụ ADX và DI, với DI- đang nắm thế chủ động là điểm cộng thêm cho việc xác nhận xu hướng giảm.
4. Ngưỡng hỗ trợ mạnh gần nhất 27k và 28k.