JayceTrading

Cơ hội X1.5 tài sàn với MDX.

HTX:MDXUSDT   Mdex / Tether USD
BTC.D đang có xu hướng giảm nhưng vốn hóa vẫn đang tăng điều đó có nghĩa sẽ có "1 số" alt sẽ bay mạnh khi btc đi ngang hoặc tăng chậm!
Trong đó đáng chú ý là MDXUSDT.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.