GameonVentures

MFT - Ước vọng ngôi sao

Giá lên
BINANCE:MFTBTC   None
MFT đang đi phức hợp hiệu chỉnh, nhịp này là nhịp giảm cuối cùng trong xu hướng hiệu chỉnh đợt này, chúng tôi đề xuất mức TP ở 300 để tránh trường hợp MFT hiệu chỉnh kép tiếp diễn

Chúc bạn thành công

Like và share chúng tôi nếu bạn yêu thích nhé

EP: 240
TP: 300
TG: 470


INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.