TungDuong1

MINA Long 0.89-0.91 TP 1.01 SL 0.833

Giá lên
BINANCE:MINAUSDT   MINA / TetherUS
D:
Bắt đầu xuất hiện sóng đẹp
H4:
Rsi đã phá trend đi lên và giá cũng đã phá vỡ kc gần
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.