Ninh-Do

Mith ôm trung hạn

BINANCE:MITHBTC   None
Giá MITH khá đẹp để ôm. Giá hiện đang đáy và tích lũy khá lâu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.