Thaiteamtrader

Một ý tưởng tại cặp #MKRUSDT khung H4 hình thành mô hình vai đầu

Giá xuống
BINANCE:MKRUSDT.P   MKR / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Giá hiện tại đang test tại mức hỗ trợ 839- 880 tại khung H4 sau khi một lực tăng mới tại giá 1093,4.
Giá hiện tại đã mất mức hỗ trợ tại giá 925 và hình thành mô hình vai đầu vai. Viền cổ tại khung H4 tại mức giá 867.
02 kịch bản xảy ra:
Kịch bản 1: giá tăng lại về mức giá 925 rồi đâm đầu xuống qua mức hỗ trợ 867 rồi về retest và đi xuống.
Kịch bản 2: giá đâm xuống qua mức hỗ trợ tại 867 rồi về retest và đi xuống
Chúng ta bây giờ làm gì: Đợi 1 cây nến xác nhận xu hướng, vào lệnh khi giá về test, đặt SL trên mức giá tại viền cổ của mô hình vai đầu vai, rồi đợi chạy. Tất cả chỉ là ý tưởng. Chúc anh em may mắn =))

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.