AnalysisEagle8x

Cổ Phiếu Cho Dân sành Hút Thuốc

NYSE:MO   Altria Group, Inc.
Altria Group, Inc.(MO)
Là một tập đoàn của Mỹ và là một trong những nhà sản xuất và tiếp thị thuốc lá , thuốc lá điếu và các sản phẩm liên quan lớn nhất thế giới . Nó hoạt động trên toàn thế giới và có trụ sở chính tại Quận Henrico.
Altria là công ty mẹ của Philip Morris USA (nhà sản xuất thuốc lá Marlboro ), John Middleton, Inc. , US Smokeless Tobacco Company , Inc.,
Altria cũng duy trì cổ phần thiểu số lớn trong nhà sản xuất bia ABInBev có trụ sở tại Bỉ , công ty cần sa Canada Cronos Group và nhà sản xuất thuốc lá điện tử JUUL Labs . Nó là một thành phần của chỉ số S & P 500
24/03/2021 Cổ tức :0,86$/CP
Kết thúc kỳ EPS / Dự báo Doanh thu/ Dự báo
Ngày 29 tháng 4 năm 2021 20/03/2021 - / 1,04 - / 4,95 tỷ
Altria Top Doanh thu hàng quý, phê duyệt kế hoạch mua lại cổ phiếu 2 tỷ đô la:
Nguồn : tipranks.com/news/altria
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.