PhanDinhThai

MONA/BTC - Quá trình hình thành sóng 3

BITTREX:MONABTC   MonaCoin / Bitcoin
MONABTC


Trên đồ thị ngày, MONA đã đạt đủ điều kiện của sóng ABC correction (tím) với sóng C bao gồm 5 sóng nhỏ 12345 (vàng).

Đồ thị H4 cho ta thấy rằng MONA đang bắt đầu hình thành đợt tăng sóng mới được bắt đầu từ ngày 02/02/2018.

Sau khi hình thành đỉnh của sóng 1 cho đến nay, đã gần 2 tuần đường giá của MONA đi trong khung điều chỉnh sóng 2 - được thể hiện bằng việc đường giá hoàn toàn nằm trong tam giác tăng như trong hình.

Theo dự đoán thì trong vòng 7 ngày tới khi đi hết chiều dài tam giác, giá MONA sẽ có bước đột phá.
target 1 sẽ là 70k satoshi.
Stoploss là bắt buộc cho mọi giao dịch.
tỉ lệ thắng : thua = 3:2

Bình luận